Home गावगप्पा समजून घे ना

समजून घे ना

27

समजून घे नापुढील लिंक वापरून WhatsApp गटामध्ये सामील व्हा : https://chat.whatsapp.com/GFPZ7vA0fjP6XRaFRqEeSD

आई तुझा संघर्ष पाहता
मज कळला नाही कधी
हातावरचे फोड बघून
हृदय कालवले कधी

कायम राबत राहीली
पाठीचा कणा मोडेस्तवर
पण नाही कधी झुकली
पर्यायी व्यवस्थेसमोर

विटा उचलताना जेव्हा
बोटे फुटायची तुझी
डोळ्यातल्या वेदना पाहून
आग पेटायची माझी

मागितले नाही कधीच
कुणालाही कापडलत्ता
तूझ्या वरच गाजवली
माझ्या बापाने सत्ता

पाठीवरचे वळ सकाळी
सांगायचे नवी कहानी
समजून घे ना आई
कशी राहू समाधानी

हूंकारणे रागाने कधी
आवडून घेतले नाही
कशी परतफेड करू ग
जीव तूझ्यात गुंतून राही

सविता धमगाये
आंबेडकर नगर,जि. नागपूर